Korttidstillsyn Balder

Korttidstillsyn Balder är en verksamhet för skolungdomar från 16 års ålder, och finns beläget på Baldergymnasiet i Skellefteå.

Verksamheten riktar sig till ungdomar med funktionsnedsättning, och som har rätt till insatser enligt LSS.

Ungdomen ska genom insatsen erbjudas korttidstillsyn före och efter skoldagen samt under lov och studiedagar. Verksamheten har öppet klockan 06:00  -  ca 17:00.

Personalen på Balder samarbetar ofta med skolans personal som är bekanta för ungdomarna. 

Verksamheten ska ge en trygg situation och en meningsfull fritidssysselsättning och utformas flexibelt med utrymme för individuella lösningar. 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-10-22