Flykting-mottagande i Skellefteå

De stora flykting-strömmarna i Europa gör att
det kommer fler asyl-sökande människor till
Skellefteå kommun än normalt.

Antalet ensamkommande flykting-barn som
kommer till Skellefteå ökar också.

Migrationsverket heter den myndighet som bland
annat beslutar ifall personer som kommer till
Sverige får bo kvar här.

Migrationsverket har brist på platser till
de asyl-sökande och har därför tagit hjälp av
kommunerna i Sverige.

Skellefteå kommun erbjuder i dagsläget
tillfälliga boenden för de asyl-sökande.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-02-09