Tuböleskolan - dokument

Här hittar du Tuböleskolans kvalitetsberättelse och plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Planer mot diskriminering mm

Tuböleskolans ordningsregler (pdf, nytt fönster)

Tuböleskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling (pdf, nytt fönster)

Likabehandlingsplan (pdf, nytt fönster)

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-12-30