Sjungande dalens skola - dokument

Här hittar du Sjungande dalens kvalitetsberättelse och plan mot diskriminering och kränkande behandling.

 

Sjungande dalens skola F-3 och fritidshem

Plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling, Sjungande Dalens skola 2017/2018(pdf, nytt fönster)

 

 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-02-09