Korttidstillsyn Zebran

Zebran är en verksamhet med korttidstillsyn för skolungdomar upp till 15 års ålder (åk 6-9) och ligger vid Lejonströmsskolan i Skellefteå.

Verksamheten riktar sig till barn/ungdomar som går grundsärskolan eller har rätt till insatser enligt LSS.

Barnet/ungdomen ska genom insatsen erbjudas korttidstillsyn före och efter skoldagen, samt under lov och studiedagar. Verksamheten har öppet klockan 06:00 - ca 17:30.

Personalen på Zebran samarbetar med skolans personal som är bekanta för ungdomarna.

Verksamheten ska ge en trygg situation och en meningsfull fritidssysselsättning och utformas flexibelt med utrymme för individuella lösningar. 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-10-22