Transparenta sopsäckar

Det avfall som lämnas på återvinningscentralerna vara packat i transparenta sopsäckar. Har du packat ditt avfall i svarta sopsäckar ges du möjlighet att öppna och sortera på plats.

Rätt sak på rätt plats

Transparenta säckar minskar mängden felsorterat avfall och förbättrar arbetsmiljön för våra medarbetare. 

Svarta plastsäckar ställer till problem när de slängs i containrarna på återvinningscentralerna. Merparten av avfallet är rätt sorterat, men tyvärr händer det att elektroniska produkter, kablar, mediciner, färgburkar, oljefilter och annat där det inte hör hemma. Hanteringen av avfall i svarta säckar kan också innebära att personalen drabbas av skärskador eller liknande.   Av dessa två anledningar finns kravet på transparenta sopsäckar i Skellefteå och i de flesta kommuner i landet.

Ansvarig nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden
Informationen granskades: 2019-01-02
Sida

Så sorterar du ditt avfall

Källsortering innebär att du sorterar avfallet där det uppstår, vid källan, till exempel i ditt hem. Här får du veta hur du ska sortera olika typer av...

Läs mer