Flyktingbostäder

 • Är det Skellefteå kommun eller de nyanlända som hyr bostäderna?

  Det är den enskilda personen eller familjen som hyr direkt av den som äger bostaden.

 • Vad har kommunen för ansvar?

  Skellefteå kommun är inte hyresvärd utan enbart förmedlare mellan uthyrare och
  hyresgäst. Vi kan inte garantera att din bostad blir uthyrd.

   

  Socialkontorets flyktingmottagning och BISA-projektet kommer att kunna hjälpa till med kontakten mellan hyresvärd och hyresgäst, med information om lagar och regler kring uthyrning och med upprättande av kontrakt.

 • Vilken typ av bostäder behövs och var?

  Vi är intresserade av att förmedla allt från små till stora lägenheter och hus, fritidshus eller gårdshus. Det som är viktigt är det finns tillgång till lokaltrafik inom 1-2 kilometers avstånd med flera avgångar till närmaste serviceort och till Skellefteå centrum.

   

  Tillgång och närhet till skola, barnomsorg och matvarubutik är också viktigt för att vardagen ska fungera för nyanlända.

 • Hur ska hyresbostaden vara utformad eller utrustad?

  Bostaden bör ha eget kök, badrum och egen ingång. Bostaden behöver inte vara möblerad eller utrustad med husgeråd.

 • Hur ska hyresavtalet se ut och kan man ha ett muntligt avtal?

  Man bör upprätta ett skriftligt hyresavtal där man bestämmer villkoren för bostaden och där hyreskostnaden också anges.

   

  Kommunen kan vara behjälplig med hyresavtal. Annars finns färdiga mallar att köpa i bokhandeln eller att ladda ner från internet.

 • Kan jag säga upp avtalet senare om jag vill det?

  Det är samma regler som gäller vid all uthyrning av andra bostäder. Hyreskontraktet
  reglerar uppsägning och avtalslängd.