Lärlingsutbildning Sorsele

Gymnasial lärlingsutbildning passar dig som vill att din utbildning ska innehålla en stor del praktik.

Gymnasial lärling 

 

 

Lärlingsutbildning i Sorsele

Lärlingsutbildningen i Sorsele kan skilja sig från den i Skellefteå. Detaljerad information om detta kommer snart här.

 

 

Att plugga och jobba

Så ungefär ser en vanlig termin ut på lärlings-utbildningen. Halva tiden studerar du i klassrummet och halva tiden får du lära dig praktiskt på en arbetsplats. Kort sagt läser du gymnasiegemensamma ämnen och yrkesteori på skolan och på arbetsplatsen jobbar du under handledning av en handledare inom det yrke du valt.


 

Behörighet efter examen?

Du läser samma kurser som eleverna i de ordinarie programmen. Skillnaden är att de praktiska momenten görs ute på företag eller i andra verksamheter. Du läser alltså alla kurser som ingår i ditt program och har individuellt val.
 Lärlingsutbildningen ger behörighet till yrkeshögskolestudier och med rätt val får du även grundläggande behörighet till högskolestudier.


 

Vägen till resultat

Att du som elev får de bästa förutsättningarna att lära dig, samt att utbildningen håller god kvalitet är självklart i fokus. Du kan lita på att
 företagen och vi i skolan jobbar tätt tillsammans. Skolans lärlingskoordinator upprättar kontakt med arbetsplatsen inför din APL.

Yrkeslärare och företagets handledare har en nära dialog om vad du, skolan och arbetsplatsen kan göra för att hela tiden utvecklas.

 

Lärlingsersättning

Alla som läser ett yrkesprogram i lärlingsform får 1000 kronor extra utöver studiebidraget. Lärlingsersättningen ges i nio månader och kan användas till att resa till praktikplatser i andra delar av Sverige och världen, till skyddskläder eller något annat som behövs under studietiden. Du söker pengarna från CSN


 

Du kan vara lärling på många yrkesprogram

Ja, så är det faktiskt. I dagsläget finns det 8 gymnasieprogram med lärlingsplatser. Vill du läsa till något som inte finns inom de befintliga områdenas program så går det ofta att lösa. I en lärlingsklass kan det finnas många olika yrkesinriktningar.