Solfångare för varmvattenproduktion

Solenergin kan tas tillvara med hjälp av solfångare som producerar varmvatten. Vattnet kan nyttjas som tappvarmvatten eller för värme i vattenburna värmesystem.

Hur fungerar det?

Du tar tillvara solenergin med hjälp av solfångare som producerar varmvatten. Mellan solfångare och ackumulatortank cirkulerar köldmedia vilket överför solvärmen till vattnet i ackumulatortanken. Vattnet kan nyttjas som tappvarmvatten eller för värme i vattenburna värmesystem.

Bygglov

En solvärmeanläggning som ligger utanpå tak eller vägg och som följer taklutningen, krävs oftast inget bygglov, men för att vara på den säkra sidan kan du kontakta kommunens bygglovshandläggare för att få veta vad som gäller för just din solvärmeanläggning.

Produktion

Solfångare kan producera mellan 200-700 kWh värme per m² installerad effekt varje år beroende på typen av system. Systemet måste alltid kompletteras med en annan värmekälla för att täcka årsbehovet av varmvatten då det kräver sol för att kunna producera varmvatten.

Viktigt att tänka på vid solvärmeinstallationen

  • Solinstålning (varierar beroende på var i landet fastigheten finns)
  • Väderstreck för installationen (rakt mot söder bäst)
  • Solcellsmodulernas lutning (47 grader optimalt i Skellefteå)
  • Skuggning (från andra byggnader, träd, skorstenar etc.)
  • Tid med snötäckning
  • Nedsmutsning
  • Anläggningens verkningsgrad

Läs mer på Svensk solenergis hemsida (nytt fönster)

Läs mer på SP:s hemsida om kvalitetsmärkning av solfångare (nytt fönster)

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-04-06