Kultur- och fritidskontoret, Bokning

Telefon: 0910-73 50 00

Besöksadress: Bäckgatan 1, 931 34 Skellefteå

Skicka e-post till bokning.fritidskontoret@skelleftea.se