Rapporter och skrivelser från kommunrevisionen 2016

Revisionsåret 2016 (samtliga dokument öppnas i ett nytt fönster)

Attraktiv arbetsgivare

Effektivt bygglov

Konsumentvägledning

Validering av kompetens

E-förvaltning av molntjänster

Missbruksvård i Skellefteå

Multisjuka äldre

Rapport vård av multisjuka äldre i Skellefteå

Skrivelse vård av multisjuka äldre i Skellefteå

Rapport intern kontroll

Skrivelse intern kontroll

Rapport intern kontroll

Skellefteå Kraft

Granskningsrapport

Granskningsredogörelse förändrar strategisk inriktning

Granskningsredogörelse grundläggande granskning

Ansvarsutövande

Rapport

Skrivelse

Nytt Kulturhus

Rapport planering nytt kulturhus

Skrivelse planering nytt kulturhus

Skellefteå Stadshus AB

Granskningsrapport

Granskningsredogörelse - ägarstyrning och ägardialog inom SSAB-koncernen

Granskningsredogörelse grundläggande granskning

Polaris

Granskningsrapport

Granskningsredogörelse

Skebo

Granskningsrapport

Granskningsredogörelse

Skellefteå buss

Granskningsrapport

Granskningsredogörelse

Skellefteå Airport

Granskningsrapport

Granskningsredogörelse

Skellefteå museum

Granskningsrapport

Granskningsredogörelse

Skellefteå Science City

Granskningsrapport

Granskningsredogörelse

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-04-06