Ansöka eller säga upp plats

Vem kan ansöka om plats?
Vårdnadshavare till elever från och med förskoleklass till och med vårterminen det år då de fyller 13 år kan ansöka om plats på fritidshem i den omfattning det behövs med hänsyn till arbete eller studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Vårdnadshavare som är arbetssökande eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn, kan ansöka om plats på fritidshem tre dagar i veckan, från skoldagens slut fram till 15.30. Detta gäller elever från förskoleklass till och med årskurs 3.

Att ansöka om plats
Skellefteå kommun garanterar plats på fritidshem när ansökan lämnats in. Placering erbjuds så snart som möjligt men senast inom 14 dagar.
Vecka 27-31 slår förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet ihop sina verksamheter. Detta kan innebära att det inte är någon ordinarie medarbetare eller ordinarie verksamhet. Vistelse i andra lokaler än där eleven skulle placeras kan förekomma. I regel görs inga introduktioner under denna period. Kontakta kommunens kundtjänst vid behov av plats under denna period.

Ansökan av plats görs i e-tjänst förskola fritidshem eller på blanketten "Ansökan av plats i förskola, annan pedagogisk verksamhet eller fritidshem". För att använda e-tjänsten krävs att du har e-legitimation.
Du kan även hämta eller beställa blanketten hos kommunens Kundtjänst tel. 0910-73 50 00. Underskrift av båda vårdnadshavare krävs med undantag för vårdnadshavare med enskild vårdnad. Blanketten skickas till: Skellefteå kommun, Trädgårdsgatan 6, 931 85 Skellefteå eller lämnas i Kundtjänst, Stadshuset.

Fritidsklubb
Fritidsklubb, finns för närvarande endast på Kågeskolan. Fritidsklubb är en öppen verksamhet som vänder sig till elever i åldrarna tio till tolv år. Ansökan görs till områdesexpeditionen på Kågeskolan två veckor innan eleven ska börja. Verksamheten har ett varierat utbud av aktiviteter med både kultur, skapande, idrott och rörelse. Fritidsklubben är öppen från skoldagens slut till klockan 17.00 (mellanmål serveras). Under lov är fritidsklubben öppen mellan 08.00-17.00 och då serveras lunch och mellanmål.

Uppsägning av plats
Uppsägning av plats i fritidshem görs på särskild blankett två månader innan eleven slutar. Avgift debiteras under uppsägningstiden. Om uppsägning av fritidshemsplats avser perioden juni-augusti, befrias vårdnadshavare inte från betalningsansvar om eleven återkommer till fritidshem före första oktober samma år. Det innebär att det inte är möjligt att säga upp fritidshemsplatsen endast över sommarlovet. Efterdebitering vid uppsägning av fritidshemsplats för sommaren sker om eleven återkommer till hösten.

Uppsägning av plats görs i e-tjänst förskola och fritidshem eller på blanketten "Uppsägning av plats i förskola, annan pedagogisk verksamhet eller fritidshem". För att använda e-tjänsten krävs att du har e-legitimation.
Du kan även hämta eller beställa blanketten hos kommunens Kundtjänst tel. 0910-73 50 00. Underskrift av båda vårdnadshavare krävs med undantag för vårdnadshavare med enskild vårdnad. Blanketten skickas till: Skellefteå kommun, Trädgårdsgatan 6, 931 85 Skellefteå eller lämnas i Kundtjänst, Stadshuset.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-06-12

Frågor & svar

 • Vad kostar det att spela på kulturskolan?

  Instrument och sång, slöjd, film, bild och teaterundervisning   
  650 kr/ per termin
  Sång och spel  350 kr/ per termin
  Lån av instrument 300 kr/ per termin

  Familjerabatt på instrument och sång
  •Barn två betalar 70 % av avgiften
  •Barn tre 30 % av avgiften
  •Barn fyra betalar ingen avgift

  Läs mer här.
  Avgifter 
   

 • Var och när har jag min musikundervisning?

  Ofta har du undervisning på din skola. Ibland kan du få gå ifrån en lektion en stund, ibland har du musikundervisning under håltimmar eller direkt efter skolan. Du och din musiklärare bestämmer tillsammans vilken tid du ska ha undervisning.

  Som undervisning räknas också när du är med i olika uppspelningar. Det kan vara på ett musikkafé på din skola, på ett föräldramöte eller en konsert.

  Orkester- och ensemblespel är också en del av din musikundervisning. Ofta åker du in till kulturskolan för att vara med i sådan verksamhet. Äldre elever kommer ofta till kulturskolans egna lokaler för undervisning.

 • När får jag börja kulturskolan efter att jag anmält mig?

  Alla som anmäler sig registreras och när det är din tur att börja ringer en lärare dig. Eftersom det är kö till kulturskolan kan det dröja ett tag. Vi tar först in dem som stått längst i kö.

 • Går det att låna ett instrument från kulturskolan?

  Som nybörjare får du låna ett instrument det första året/de första åren (beroende på tillgång). Du betalar bara en administrativ avgift på 300 kronor per påbörjad termin (gäller från första terminen).

  Läs mer om lån av instrument

 • Hur gör jag när jag vill sluta på kulturskolan?

  När du ska sluta på skolan skickar du en skriftlig avanmälan till oss.
  Blankett finns under anmälan till kulturskolan.
  Om du har lånat ett instrument ska ni komma överens om en tid när ni kommer och lämnar igen instrumentet.

 • Vad gör jag när jag inte kan komma till musikundervisningen?

  När du inte kan komma till musikundervisningen ska du höra av dig till din lärare.