Kö och placering

Placering

Placering på fritidshem görs i anslutning till elevens skola. Placering erbjuds så snart som möjligt men senast inom 14 dagar.
Vårdnadshavare som har behov av fritidshemsplats när eleven börjar i förskoleklass, behöver inte lämna in ansökan till fritidshem, förutsatt att eleven har en placering i kommunal förskola eller annan pedagogisk verksamhet. Elevens plats i kommunal förskola eller annan pedagogisk verksamhet övergår automatiskt till en plats i fritidshem från första augusti det år eleven fyller sex år. När eleven blivit placerat på fritidshem skickas ett placeringsmeddelande till vårdnadshavare.

 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-06-12