Första upphandlingarna för kulturhusbygget är igång

Publicerad 2017-05-05

Inbjudan till upphandling av stomme för kulturhuset och hotellet ligger ute sedan någon vecka tillbaka. Upphandling av schakt och grundläggningsarbeten för kulturhuset och hotellet lades ut igår.

Upphandlingen av stommen sker via ett så kallat förhandlat förfarande, vilket innebär att leverantörer får ansöka om att vara med i upphandlingen och sedan förhandlar Skellefteå kommun om kontraktsvillkoren med en eller flera av dem. Sista dag för ansökan är 11 maj.

Upphandlingen av schakt och grundläggningsarbeten för kulturhuset och hotellet sker via  öppet förfarande, vilket innebär att Skellefteå kommun bjuder in leverantörer till att lämna anbud. Sista dag för anbud är 5 juni.

Besked om vem som vunnit dessa upphandlingar kommer tidigast i slutet av juni.

– Det känns bra att projektet rullar på enligt plan. Vi har en fortsatt krävande tidplan för byggprocessen, och det är många delar i projektet som är tidsmässigt beroende av varandra, säger Emma Sundelin, projektchef på Skellefteå kommuns fastighetsavdelning.