Spira på besök i Skellefteå

Publicerad 2017-05-12

Den 10-11 maj var Kulturhuset Spira från Jönköping på besök i Skellefteå för att dela med sig av sina erfarenheter vid uppstart av ett kulturhus. Förutom att träffa politiker, representanter från projektet och kärnverksamheterna fick även invånarna möjlighet att lyssna och ställa frågor kring Spiras process och verksamhet på ett öppet kvällsmöte.

– Grattis till ert blivande kulturhus! Det kommer att bli en fantastisk tillgång i kommunen.

Så inledde Spiras verksamhetschef Per-Ola Nilsson innan han berättade om både framgångar och utmaningar med uppstarten av Spira.

Det finns både skillnader och likheter mellan Spira och Skellefteås kulturhus. I Skellefteå är det kommunen som tagit initiativet till kulturhuset, medan det i Jönköping är landstinget, med 13 kommuner, som står bakom Spira. Innehållsmässigt är Spira främst ett hus för scenkonst med fokus på musik och teater, medan det i Skellefteå även kommer att finnas bibliotek och konsthallar.

Gemensamt för de båda husen är satsningen på kongresser, konferenser och möten. Denna del i verksamheten framhåller Per-Ola Nilsson som viktig ur framförallt ett intäktsperspektiv, men inom Spira arbetar de även för att mötesgäster ska kunna ta del av kulturutbudet på ett naturligt sätt.

Per-Ola berättar om en verksamhet som skapar attraktivitet och ger regionen stora sociala, estetiska och ekonomiska värden. Han medger att det sistnämnda är svårt att mäta och bevisa på helheten, men är helt övertygad om att enbart själva huset och dess verksamhet ger tillbaka minst lika mycket intäkter till samhället som de får i anslag av landstinget. Som ett av flera exempel nämner han de 800 hotellnätter som köps enbart av Spira själva för exempelvis artister, skådespelare och musiker som jobbar i produktioner. Till detta kommer alla besökares logi, förtäring mm.

Under 2016 arrangerade Spira 1 531 evenemang av alla de slag, med drygt 130 000 gäster. Ett bra publikresultat som förhoppningsvis ska bli ännu bättre då Spira just nu fokuserar på att gå från att vara en lokal företeelse med många gästarrangemang, till att bli en nationell angelägenhet med betydligt mer egen produktion. Siktet är inställt på att inte bara vara ett hus, utan ett kulturellt nav för regionen. Per-Ola avslutar sin presentation med att understryka:

– Jag är helt övertygad om att en satsning på ett kulturhus bidrar till en attraktivare stad, vilket i sin tur kommer att gynna ert mål om 80 000 invånare 2030.