Börja fiska - låna en fiskeutrustning på Bureå bibliotek

För den som inte har en egen fiskeutrustning finns möjlighet att låna det på Bureå bibliotek. Du gör det med ditt vanliga bibliotekskort. Prata med bibliotekarierna så får du hjälp. Antalet utrustningar är dock begränsat.

I ett samarbete mellan Bureå bibliotek och Kultur- och fritidskontoret, Skellefteå kommun kan du låna en fiskeutrustning helt gratis från biblioteket.

Prata med personalen på biblioteket så berättar de mer.

Bureå Bibliotek finns även tidningar, böcker och annan lokal information om fiskeplatser så att du lär dig hitta och fånga drömfisken.


Bureå bibliotek

Telefon:
0910-73 61 22
Besöksadress
Norra Ågatan 1
932 51 Bureå

Detta ingår i paketet med fiskeutrustningen:

• Lån av fiskespö och rulle
• Fiskedrag från Abu Garcia

+ Barn och ungdomar till och med 16 års ålder får även lösa ett kostnadsfritt fiskekort för Bureälvens nedre fiskevårdsområde.

Följ alltid lokala fiskeregler:
Kom ihåg att det är ditt eget ansvar att följa lokala fiskeregler där du ska fiska. För barn och ungdomar gäller samma fiskeregler och fisket sker under målsmans ansvar.

För Bureälven hittar du information om fiskevårdsområdet och lokala fiskeregler på: www.burealven.se

Prata med din bibliotekarie för mer information.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-07-05