Skolbarn

Kompetensutvecklingsdagar 2017/18

Medarbetare på förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet har fyra kompetensutvecklingsdagar per år.

Läsåret 2017/18 är det kompetensutvecklingsdagar (K-dagar) följande datum:
21 augusti och 15 september 2017
8 januari och 15 juni 2018


Dessa dagar finns ingen ordinarie medarbetare eller ordinarie verksamhet på förskolan.

Förskolan eller annan pedagogisk verksamhet kan i vissa fall hållas stängd men alternativ verksamhet i Skellefteå kommun ska erbjudas. Detta kan innebära att barnet träffar annan medarbetare och vistas i andra lokaler dessa dagar. Finns behov av omsorg för barnet dessa dagar - kontakta ansvarig för verksamheten senast tio arbetsdagar i förväg.

Kompetensutvecklingsdagarna är till för att medarbetare i arbetslaget ska få kompetensutveckling. Detta kan innebära att skriva lokal arbetsplan, göra utvärderingar eller dokumentation, delta i kurser, utbildningar eller föreläsningar.

 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-04-12