Björnåkersskolan

Kvalitetsberättelse och plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Kvalitetsberättelse 17-18 (pdf, nytt fönster)

Plan mot kränkande behandling, (pdf, nytt fönster)

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2017-10-23