Björnåkersskolan

Kvalitetsberättelse och plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling (pdf, nytt fönster)

Timplan (pdf, nytt fönster)

Timplan 2020-2021 pdf, nytt fönster)

Utvecklingsplan (pdf, nytt fönster)

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2020-12-14