Kvalitetsberättelse och plan mot kränkande behandling

Kvalitetsberättelse och plan mot kränkande behandling.

Kvalitetsberättelse 17-18 (pdf, nytt fönster)

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling (pdf, nytt fönster)

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-03-07