Skolråd

Skolråd är ett rådgivande diskussionsforum där rektorer får tillfälle att ta del av föräldrarnas, elevernas och personalens synpunkter.

Här hittar du protokoll och annan information rörande skolrådet för Lejonströmsskolan.

Årskurs F-6


 

Årskurs 7-9

 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2020-03-02