Ansluta vatten och avlopp

Informationen på den här sidan gäller för flerbostadshus och verksamheter vid nybyggnad. Har du eller ska du starta en verksamhet och är på gång att bygga nytt? Kanske bygga ett nytt flerbostadshus? Här kan du läsa hur du går tillväga för att ansöka om anslutning till det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp.

Det är inte alla fastigheter som har möjlighet att ansluta sig utan det krävs att det finns kommunalt vatten och/eller avlopp i närheten. I tätbebyggda eller känsliga områden brukar verksamhetsområde skapas. I ett sådant område finns inte alltid möjlighet att ha eget dricksvatten och/eller avlopp. Du kan läsa mer om verksamhetsområde här samt se vilka områden som är inom ett eller flera verksamhetsområden.

1. Ansökan

Så tidigt som möjligt ska du skicka in blanketten; Ansökan om VA-anslutning för flerbostadshus och verksamhet, detta eftersom anslutningen ska finnas med på nybyggnadskartan. Det kan även vara speciella regler som gäller där du tänker bygga.

På blanketten ska du bland annat ange vad som ska byggas och vilken storlek du önskar på ev. servisledningarna. När blanketten är registrerad kan handläggare kontrollera om fastigheten kan och ska anslutas.

2. Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften beräknas med bygglovet som grund och det är en engångsavgift per godkänt bygglov. Om det bedrivs verksamhet på fastigheten så beräknas del av anläggningsavgiften efter byggnadens BTA. Om den planerade byggnaden är tänkt att brukas som flerfamiljsboenden så beräknas del av anläggningsavgiften efter antal lägenheter.

Om byggnaden ska innehålla både verksamhet och boende (ex. kontor och lägenheter) beräknas del av anläggningsavgiften efter både BTA och antal lägenheter.

Anläggningsavgiften beräknas utifrån förbindelsepunkt, servisledning, tomtyta, byggnadens storlek och hur den ska nyttjas. Läs mer om beräkning av anläggningsavgifter

Innan du kan ansluta till det kommunala ledningsnätet måste anläggningsavgiften vara betald. Läs mer om när anläggningsavgift ska betalas.

3. Installation

Installationen i förbindelsepunkten mellan kommunens ledningar och dina egna ledningar ska utföras av en behörig fackman som du anlitar.

Innan ditt vatten släpps på måste en vattenmätare installeras. Ta kontakt med kundtjänst för att boka en tid för installation av vattenmätaren. Läs mer om installation och användning av vattenmätare

4. Brukningsavgift

När du kopplat din fastighet till kommunens ledningsnät är du en abonnent. Alla abonnenter betalar löpande brukningsavgifter. Det är de avgifterna som kommer som din vattenräkning. Avgifterna består av en fast och en rörlig del.  Om vattnet inte är påsläppt hos dig betalar du endast fasta kostnader. Läs mer om brukningsavgifter.

Om du har frågor

Har du frågor är du välkommen att kontakta kundtjänst

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-13