Norrvalla IP

Information på plats

1. Det finns personal på plats som kan ge information om den fysiska tillgängligheten på stället, orientering, toaletter mm.
Ja
Tider:
 
2. Personal eller informationsdisk är väl synlig från entrén
Nej
 
3. Information om lokalerna och aktiviteter finns på lättläst svenska
Ja
 

Parkerings- och angöringsmöjligheter

4. Handikapparkering finns mer än 25 m från lokalens entré
Ja
 
5. Angöringsplats för t ex färdtjänstfordon finns inom 10 m från lokalens entré
Ja
 

Gångstråk

6. Gångstråk från p-plats eller angöringsplats till entré hålls fritt från hinder så att passagemåttet är minst 1,5 m
Ja
 
7. Det finns naturligt ledstråk (t ex gräskant, kantsten eller vägg) att följa från angöringsplats till entrén
Nej
 
8. Det finns anlagt ledstråk med sinusplattor som är 70 cm brett till entrén
Nej
 

Entré

9. Rökning tillåts inte vid entré. Skylt med rökförbud finns.
Nej
 
10. Dörröppning är minst 0,9 m (fritt mått avses)
Ja
 
11. Dörröppnare finns till entrédörren (dörröppnare placerad minst 0,7 m från dörrbladets uppslagning och med centrum 80 cm över golv/mark)
Ja
 
12. Kort passage förbi t ex försäljningsstånd, kassor etc. är minst 0,9 m (fritt mått avses)
Ja
 
13. Om trappa till entré finns är denna kompletterad med ramp eller hiss
Nej
 
14. Trappors översta och nedersta stegframkant har kontrastmarkets i ljushet minst 0,40 enligt NCS (Natural color system) mot trappan i övrigt. Ljus markering i mörk trappa eller mörk markering i ljus trappa.
Nej
 
15. Trappor har ledstång på båda sidor
Nej
 
16. Ledstänger är väl kontrasterade mot omgivning
Nej
 
17. Om ramp finns, är ramplutningen max 1:12 i jämn lutning, helst flackare (Nivåskillnad från marknivå till entré får vara högst 0,5 m och ramplängd vara max 6 m. Är nivåskillnad högre ska vilplan finnas mellan ramper)
Nej
 
18. Hiss finns
Nej
 
19. Hissen är minst 1,10x1,40 m
Nej
 
20. Hissen är upplåst
Nej
 
21. Dörröppnare finns till hissen (dörröppnare placerad minst 0,7 m från dörrbladets uppslagning och med centrum 80 cm över golv/mark)
Nej
 
22. Dörröppnare finns men annan placering
Nej
 
23. Hissknappen måste hållas intryckt under hela färden
Nej
 
24. Hissknapp har siffror med upphöjd relief och punktskrift
Nej
 
25. Hisspanel har knappar med siffror i upphöjd relief och punktskrift
Nej
 
26. Nedre knappraden är placerad med centrum max 0,9 m över golv
Nej
 
27. Övre knappraden är placerad med centrum max 1,2 m över golv
Nej
 
28. Röstutrop finns i hiss
Nej
 
29. Nödlarm finns i hiss placerad med centrum max 1,2 m över golv
Nej
 

Lobby

30. Kapprum eller garderob för avhängning av ytterplagg finns
Nej
 
31. Lägre del av kapphylla finns som kan nås av person som använder rullstol (max 1,20 m över golv)
Nej
 
32. Kapphyllan är väl kontrasterad mot omgivning
Nej
 
33. Utstickande delar av kapphyllan är inbyggd ner till golv
Nej
 

Toaletter

34. Handikapptoalett enligt godkända mått (2,20x2,20 m) finns
Ja
 
35. Handikapptoalett finns men är mindre än 2,20x2,20 m
Ja
 
36. Takskenor finns på toaletten (egen sele krävs)
Nej
 
37. Omklädningsbrits för vuxen (L=2,0 m H=50 cm B=90 cm) finns på toaletten (krävs att toalettens bredd är 3,10 m)
Nej
 
38. Stomispol finns
Nej
 
39. Befintliga handikapptoaletter går att nå under lokalens öppettider och är upplåsta eller nyckel finns att låna
Ja
 

Omklädningsrum med dusch

40. Handikapptoalett enligt godkända mått (2,20x2,20 m) finns i anslutning till omklädningsrum
Nej
 
41. Toaletten nås från neutralt utrymme
Nej
 
42. Minst ett duschbås är 2,0 m brett (duschutrymme + plats bredvid)
Nej
 
43. Uppfällbar duschstol finns i duschutrymmet
Nej
 
44. Enskilt utrymme för ombyte och dusch finns
Nej
 
45. Kombinerad toalett och omklädningsrum med dusch och brits finns för personer som behöver separat utrymme. (Storlekskrav 2,2x4,40 m)
Nej
 
46. Förvaringsskåp finns
Nej
 
47. Förvaringsskåp är nåbara från rullstol (1,5 m vändyta framför och lås max 1,2 m över golv)
Nej
 

Säkerhet

48. Visuellt och audiellt utrymningslarm finns i byggnadens publika delar inklusive hygienrum
Nej
 
49. Endast audiellt utrymningslarm finns i byggnadens publika delar inklusive hygienrum
Ja
 
50. Taktila (kännbara) utrymningskartor finns
Nej
 
51. Utrymningsskyltar med rullstolssymbol finns som visar väg till utrymningsplats eller direkt ut
Nej
 

Skyltning

52. Lättbegriplig och tydlig skyltning finns. Läs mer
Ja
 
53. Riktningsskyltar har texthöjd som är 100 mm
Nej
 
54. Skyltar som ska läsas på kort avstånd har texthöjd på 25-40 mm
Ja
 
55. Skyltar som ska läsas på nära håll har texthöjd på 15 mm och är försedd med taktil symbol och punktskrift (t.ex för toalett)
Nej
 
56. Skyltar har förklarande bildsymboler
Ja
 

Åskådarplatser och scener

57. Åskådarplatser finns för personer som använder rullstol
Ja
 
58. Åskådarplatser för person som använder rullstol kan nås utan att passera trappor (ramp eller hiss finns)
Ja
 
59. Ev. hiss till åskådarplatser är minst 1,40x1,10 m
Nej
 
60. Lutning på ev. ramp till scen eller åskådarplatser 1:12 i jämn lutning, helst flackare (Nivåskillnad från marknivå till entré får vara högst 0,5 m och ramplängd vara max 6 m. Är nivåskillnad högre ska vilplan finnas mellan ramper)
Nej
 
61. Åskådarplatser för person som använder rullstol är minst 0,9 m breda
Ja
 
62. Åskådarplatser för rullstol är integrerade bland övriga platser
Nej
 
63. Utrymme till framförvarande sittplats är minst 1,3 m
Ja
 
64. Avåkningsskydd och skyddsräcke finns på rullstolsplatser
Ja
 
65. Trappor till åskådarplatser har ledstång på båda sidor
Nej
 
66. Trappors översta och nedersta stegframkant har kontrastmarkeras minst 0,40 enligt NCS (Natural Color System). Ljus kontrast i mörk trappa eller mörk kontrast i ljus trappa
Nej
 
67. Sittplatser har ryggstöd
Nej
 
68. Sittplatser är försedda med armstöd på båda sidor
Nej
 
69. Scen för uppträdande kan nås av person som använder rullstol eller annat hjälpmedel (ramp eller hiss finns)
Nej
 

Ljud och ljudnivåer

70. Ljudanläggning finns
Ja
 
71. Ljudnivå vid uppträdande följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Läs mer
Ja
 
72. Lokalen är utrustad med hörslinga
Nej
 
73. Hörselproppar finns att köpa
Nej
 
74. Tyst/lugn zon finns
Nej
 
75. Syntolkningsutrustning finns
Nej
 

Allergier och överkänslighet

76. Lokalen är fri från helräckningsmattor som kan samla damm
Nej
 
77. Eventuella växter i lokalen är doftfria och anses normalt sätt inte vålla allergiska reaktioner. Läs mer
Ja
 
78. Gluten- och laktosfria produkter finns om det serveras fika/mat
Nej
 
79. Elsanerat rum eller elreducerat rum finns för besökande
Nej