Planeringen av Bergsbyns industriområde

Bergsbyns industriområde (Bergsbyn 5:79) förbereds just nu för att kunna användas till en stor industrietablering. Här kan du ta del av alla handlingar i detaljplaneringen av området.

Detaljplanen för Bergsbyn 5:79 antogs av ett enigt kommunfullmäktige den 12 december och vann laga kraft den 16 januari. Nu när detaljplanen är klar går det använda den, dvs söka bygglov och bygga vägar och fabriker.

På projektwebben för Industriområde Bergsbyn hittar du mer information om pågående arbete. Klicka här för att komma dit.

Du kan ta del av handlingarna här nedan

 

Ansvarig nämnd: Kommunfullmäktige
Informationen granskades: 2018-04-20