Planeringen av Bergsbyns industriområde

Bergsbyns industriområde (Bergsbyn 5:79) förbereds just nu för att kunna användas till en stor industrietablering. Här kan du ta del av alla handlingar i detaljplaneringen av området.

Detaljplanen för Bergsbyn 5:79 antogs av ett enigt kommunfullmäktige den 12 december 2018 och vann laga kraft den 16 januari 2018.

projektwebben för Industriområde Bergsbyn hittar du mer information om det pågående arbetet.

Du kan ta del av handlingarna här nedan

 

Ansvarig nämnd: Kommunfullmäktige
Informationen granskades: 2019-03-13