Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivande av justerade protokoll, kungörelser och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Här kan du även se när kommunfullmäktige sammanträder, samt se de delegationsbeslut som inte anmäls till nämnderna.

Justerade protokoll

oktober

Uppsatt 2020-10-29 Tas ner 2020-11-21
Uppsatt 2020-10-28 Tas ner 2020-11-20
Uppsatt 2020-10-23 Tas ner 2020-11-14
Uppsatt 2020-10-23 Tas ner 2020-11-14
Uppsatt 2020-10-21 Tas ner 2020-11-14
Justerat protokoll Socialnämnden arbetsutskott
Uppsatt 2020-10-21 Tas ner 2020-11-12
Justerat protokoll IFO AU Socialnämnden
Uppsatt 2020-10-21 Tas ner 2020-11-12
Uppsatt 2020-10-20 Tas ner 2020-11-11
1 2 

Öppettider

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-11-29