Helhetsupphandling och samverkansentreprenad för bygget av kulturhuset

Publicerad 2017-12-19

Under oktober påbörjade projektet Kulturhus Skellefteå en process för upphandling av hela bygget av kulturhuset. Tidigare har planen varit att dela upp bygget i flera mindre upphandlingar, men med tanke på hur projekteringen utvecklats ser kommunen nu fördelar i att jobba vidare med bygget som helhet.

– Efter att beslutet om att skjuta på byggstarten kom 15 september har projekteringsprocessen fortsatt. Då har vi insett att det passar oss bättre att jobba med en upphandling för helheten. Den tidigare tänkta varianten med mindre upphandlingar hade sina fördelar, men utifrån det nya läget är en helhetsupphandling att föredra, berättar Emma Sundelin, projektchef fastighet på Skellefteå kommun.

Kommunen kommer att arbeta med en så kallad samverkansentreprenad.

– Syftet med ökad samverkan är att få in många olika kompetenser i ett tidigt skede för att på bästa sätt hantera projektets möjligheter, risker och utmaningar. Vi fastställer också ekonomiska incitament för entreprenören. Sammanfattningsvis skapar detta bästa förutsättningarna för att optimera kostnad, kvalitet, och tid, säger Emma Sundelin.

I fas 1 har kommunen sedan en tid haft ute en inbjudan till att lämna anbud. Alla som anmält intresse att vara med har bedömts kvalificerade, och förra veckan skickades förfrågningsunderlag ut till samtliga aktörer.

Vem som vunnit upphandlingen bedöms vara klart i februari.