Serviceförklaring för insatser enligt LSS, lättläst

Den här service-förklaringen
är för dig som söker
eller har insatser enligt LSS.
Här kan du läsa
vad du kan förvänta dig
av social-kontoret, Skellefteå kommun
och vad du kan göra
för att vi ska kunna ge dig rätt stöd.

Vårt ansvar

Vi ansvarar för att ta beslut
enligt Lagen om stöd och service
till vissa funktions-hindrade (LSS).
Vi ska se till att du får
dina beviljade insatser
och information om LSS.
Stödet är frivilligt för dig.
Vi ska också sam-arbeta
med andra myndigheter
och funktioner i samhället.
Det ska vi göra för att du
som har en funktions-nedsättning
ska få stöd av bra kvalitet.
Vi ska se till att den personal du möter
behandlar dig bra,
låter dig vara den du är,
och ger dig stöd att kommunicera.
För att få stöd enligt LSS
måste du ha någon
av de funktions-nedsättningar
som det står skrivet om i lagen.

Du lämnar in en ansökan
och ditt behov av stöd utreds.
Sedan får du ett beslut
där det står om du får,
eller inte får, den insats du har sökt.

Vi lovar dig att

 • ge dig ett stöd som stärker dig
  att leva ett självständigt liv
 • du får en kontakt-personal
  som tillsammans med dig
  gör en genomförande-plan
  för din insats
 • genomförande-planen talar om
  vad som är viktigt för dig
  och hur vi ska ge dig stöd
  som stämmer med ditt behov
 • du och din kontakt-personal
  följer upp om du har fått
  det stöd som du behöver
 • vi anpassar stöd och insats
  efter det som händer i ditt liv
 • arbeta för att du ska kunna
  vara delaktig i samhället
 • stödja dig att få information
  om det som är viktigt för dig,
  för att du ska kunna delta i
  det som händer i samhället
 • stödja dig att förstå informationen
  så att du kan bestämma
  hur du vill leva ditt liv på bästa sätt
 • stödja dig att göra val i livet
  och hjälpa dig att förstå
  vad dina val kan innebära för dig eller andra
 • stödja dig att planera din dag
  så att du vet vad som ska hända
  och vågar prova något nytt

Ditt ansvar

För att vi ska kunna ge dig rätt stöd,
och det stöd som du förväntar dig,
behöver vi din hjälp.
Vi förväntar oss:

 • att du berättar om dig,
  om ditt liv och dina behov
  så att vi kan fatta beslut
  och planera stödet
 • att du, så gott du kan, planerar stödet
  tillsammans med din kontakt-personal
  och sedan berättar hur du tycker
  att stödet fungerar
 • att du berättar om ditt behov av stöd förändras.
  Prata med din kontakt-personal
  eller den handläggare
  som har beslutat om ditt stöd.

Om vi inte håller vad vi har lovat

Vi vill höra vad du tycker
så att vi kan bli bättre.
Om du eller vi tycker
att vi inte håller det vi lovat
vill vi gärna ha kontakt med dig.
Berätta för oss hur eller varför
vi inte hållit det vi lovat.
Sedan bestämmer vi
hur vi ska göra för att bli bättre.
Om du inte är nöjd med det beslut som du fått
så ger vi dig information
om hur du överklagar beslutet.
Vi kan hjälpa dig att överklaga beslutet
om du vill det.
När du fått ett beslut
ska Skellefteå kommun
erbjuda dig stöd inom 3 månader.

Är du inte nöjd med det stöd du får?

Eller har du andra frågor och synpunkter?

Ta kontakt med ansvarig chef,
din LSS-handläggare
eller din kontakt-personal.
Du kan också kontakta kommunens kundtjänst
på vår webbplats www.skelleftea.se/skriv
Det går också bra att ringa telefon-nummer 0910–73 50 00
och sedan trycka 1.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-02-07