Nu är Skellefteå kommun förvaltningsområde för finska – Skellefteå on nyt suomen kielen hallintoaluekunta

Publicerad 2018-02-05

Sedan 1 februari i år är Skellefteå förvaltningsområde för finska. Detta som ett resultat av det utvecklingsarbete som Skellefteå kommun bedriver tillsammans med den svenskfinska minoriteten.

Skellefteåsta tuli 1. helmikuuta suomen kielen hallintoaluekunta, mikä on Skellefteån kunnan ja sen ruotsinsuomalaisen väestön kehitysyhteistyön ansiota.

I mars 2017 tog kommunstyrelsen i Skellefteå beslutet att ansöka om att bli förvaltningsområde för finska från 2018. Regeringen godkände ansökan i december. Att Skellefteå blir förvaltningsområde innebär i praktiken att den finska minoriteten ska kunna använda sitt språk i kontakt med myndigheter, både skriftligt och muntligt. Kommunen ska också kunna erbjuda förskola och äldreomsorg på minoritetsspråken. Detta kräver bland annat personal som behärskar det finska språket. Just nu pågår rekrytering av en samordnare som kommer att bli en viktig resurs i det fortsatt utvecklingsarbetet.

Maaliskuussa 2017 Skellefteån kunta päätti hakea lupaa kunnan suomen kielen hallintoalueeseen liittymiselle vuodesta 2018 alkaen. Hallitus hyväksyi hakemuksen joulukuussa.
Skellefteån kunnan suomen kielen hallintoalueeseen liittyminen merkitsee käytännössä sitä, että suomenkielisellä väestöllä on oikeus käyttää omaa kieltään sekä suullisissa että kirjallisissa viranomaisyhteyksissä. Kunnan tulee myös tarjota suomenkielistä esikoulutoimintaa ja vanhustenhuoltoa.
Näiden oikeuksien varmistamiseksi tarvitaan muun muassa suomen kielen taitoista henkilökuntaa. Rekrytoimme parhaillaan koordinoijaa, joka tulee olemaan tärkeä resurssi kehitystyössä jatkossa.