Smakstart på ett spännande 2018

Publicerad 2018-02-05

2018 fick en härlig start i form av Skellefteås näringslivsvecka Bizbuz och Alvargalan. Nu blickar vi framåt mot ett spännande och innehållsrikt år där etableringen av Northvolt Ett, bostadsbyggande och kulturhuset kommer att vara betydelsefulla inslag. Nu närmast väntar lansering av e-tjänster och statsministerbesök.

Kristina Sundin Jonsson 

Bizbuz – Skellefteås näringslivsvecka – genomfördes i vanlig ordning i mitten av januari. Veckan avrundades med Alvargalan, där duktiga entreprenörer prisades för sina insatser. Extra roligt var att utmärkelsen ”årets varumärke” blev Skellefteå. Motiveringen var: ”Genom ett gränsöverskridande och kreativt arbetssätt har gruppen bakom Northvolts etablering gett varumärket Skellefteå en ny och kraftigare laddning. Den unika samarbetsformen mellan offentlig sektor och näringsliv har skapat nationell uppmärksamhet för Skellefteå som en attraktiv etableringsort fylld med framåtanda- en plats för framtida spännande etableringar.”

Alla Skellefteås 72 447 invånare nominerades till detta pris. Ett stort grattis till oss alla. Det är när vi samarbetar som värden skapas.

Norra Norrland kraftsamlar

Kompetensförsörjning är en av de stora utmaningarna för såväl offentlig sektor som för näringslivet. Samma vecka som Bizbuz arrangerades en annan intressant mötesdag i Skellefteå. Representanter för de stora universiteten i norr, tillsammans med bland annat anordnare av yrkeshögskoleutbildningar, gymnasial vuxenutbildning och Myndigheten för yrkeshögskolan, träffades för att diskutera hur vi ska möta det ökade behovet av specifik yrkeskompetens hos Skellefteås näringsliv.

Jag hoppas och tror att hela norra Norrland kan kraftsamla kring olika utbildningsbehov och att vi kan få se nya spännande samarbeten och nya arbetssätt mellan de olika aktörerna – dels inom utbildning men också inom forskning och utveckling. Det livslånga lärandet blir allt viktigare i den kunskapsintensiva, komplexa och globala värld vi lever i. Vi behöver också ta till nya grepp när det gäller rekrytering. Under hashtaggen #brajobbiskellefteå har vi producerat filmer för att locka framtidens personal till de jobb som kommunen kan erbjuda. Skellefteå har också nyligen fått nationell uppmärksamhet för våra försök att rekrytera lärare i England. Det viktigaste är vad vi gör i vardagen. Börja litet för att förändra stort.

Se Skellefteå kommuns rekryteringsfilmer på Youtube

Digital service i Skellefteå och i länet

I januari samlades representanter från Västerbottenskommunerna, Sveriges kommuner och landsting, Region Västerbotten, Bolagsverket och Tillväxtverket till ett avstamp för offentliga e-tjänster här i Skellefteå.

Tillsammans med Skellefteå kommun bygger nu Region Västerbotten upp en organisation som ska förse länets kommuner med digitala tjänster som förenklar vardagen för invånare och näringsliv.
De första e-tjänsterna riktar sig till restaurangbranschen och har premiär nu i februari. Sedan följer en rad nya lanseringar. Här kommer vi att använda all den kraft och kompetens som våra invånare och privata aktörer kan bidra med i utvecklingen av vår service. 2018 kommer att bli året då Västerbottenskommunerna kan erbjuda sina invånare digital service på en helt ny nivå.
2018 är också året då vi kommer att få en ny myndighet för digitalisering. Hela SKL-koncernen med SKL, Kommentus och Inera kraftsamlar nu också för att stödja kommuners, landstings och regioners väg till ”Digitalt först”.  Jag ser fram emot resan.

Kvitto på innovativ modell

Det nationella innovationsrådet med statsminister Stefan Löfvén som ordförande besöker Skellefteå den 20 februari. Syftet är att diskutera med regionala aktörer i norra Sverige hur den nationella innovationspolitiken kan utvecklas för att stärka hela Sveriges konkurrenskraft. Vid sammanträdet deltar även bland annat närings- och innovationsminister Mikael Damberg och ministern för forskning och högre utbildning, Helene Hellmark Knutsson.

 I Skellefteå har vi insett att det inte går att hantera framtidens möjligheter med gårdagens verktygslåda. Vi har därför lyft fram ett förhållningssätt där vi utgår från möjligheter och behov och därefter utvecklar lösningar tillsammans med andra.

Enligt Regeringskansliet har Skellefteå de senaste åren gjort avtryck på innovationsområdet, både i Sverige och internationellt. Det är glädjande att få ett kvitto på att vår modell ger resultat.

Jag ser för övrigt fram emot Pride-veckan i Skellefteå som pågår mellan den 12-18 februari. En vecka fylld av aktiviteter som avslutas med en prideparad. Öppenhet, nyfikenhet, inkludering och innovationsförmåga kommer att vara helt avgörande för vår fortsatta utveckling. Pride-veckan är en viktig symbol för detta.