Aktiviteter vid sjöar och vattendrag

 • Allemansrätten

  Naturen är öppen och tillgänglig för alla. Det betyder att du får vistas i naturen om du visar hänsyn och inte stör eller förstör.

  Läs mer om Allemansrätten

 • Bad

  I Skellefteå kommun finns stora och varierade badmöjligheter oavsett om du gillar att bada i sjö, hav, uppvärmd pool eller inomhus i ett badhus.

  Läs mer om Bad

 • Byske centrum

  Under 1700- och 1800-talen utvecklades Byske från en jordbruksby till ett brukssamhälle med sågverken som drivkraft. Kring dessa växte sedan tätorten med handelshus och socialt liv. I dagens Byske finns fortfarande mycket av den gamla prägeln kvar.

  Läs mer om Byske centrum

 • Byskeälven - en levande laxälv

  Byskeälven startar sin resa inom Arvidsjaurs kommun. Den hinner ge upphov till ett flertal ”ögonbedövande” sevärdheter innan den majestätiskt säger farväl, genom att kasta sig ut i Bottenviken med kraft från de sista forsarna i Byske samhälle.

  Läs mer om Byskeälven - en levande laxälv

 • Byskeälvens dalgång

  Den del av Byskeälvens dalgång som ligger inom Skellefteå kommun sträcker sig nio mil från Byske vid kusten och upp till Kåtaselet nära gränsen mot Norrbotten. Byskeälven är en av de största oreglerade skogsälvarna i Sverige. Älven har i alla tider varit en inkörsport till inlandet och lappmarken.

  Läs mer om Byskeälvens dalgång

 • Båtliv

  I Skellefteå kommun finns det gott om vatten. Med en kuststräcka på över 38mil, flera älvar och 1500 sjöar ges goda möjligheter till ett aktivt båtliv.

  Läs mer om Båtliv

 • Bäckar

  Fallande, forsande, porlande eller lugnt flytande är småbäckarna fantastiska källor till liv. Och liv finns här gott om för i Skellefteå kommun finns över 1 200 registrerade vattendrag. De flesta av dessa är också av den storleken att vi i vardagligt tal kallar dem för ”småbäckar”.

  Läs mer om Bäckar

 • Drängsmarks vatten- och ångsåg

  Längs åsen genom Drängsmark slingrar sig den gamla byvägen fram bland rödmålade hus. Här har kulturlandskapet kvar mycket av den karaktär det fick vid det laga skiftet på 1870-talet.

  Läs mer om Drängsmarks vatten- och ångsåg

 • Däggdjur

  De första däggdjursliknande djuren utvecklades ur primitiva kräldjur för mer än 150 miljoner år sedan. Gemensamma egenskaper för dagens däggdjur är bl.a. att de som foster får näringen via moderkakan, att de diar efter födseln och är mer eller mindre hårbeklädda. Känner du igen dig i den beskrivningen så är det inte konstigt. Även vi människor är däggdjur.

  Läs mer om Däggdjur

 • Finnforsfallet: kraftverksmuseum och bebyggelse

  Industrialismen krävde kraft, så även i Skelleftebygden, och 1908 stod kraftverket vid Finnforsfallet klart. Sedan dess har det byggts ut i flera etapper. Idag är den gamla kraftstationen ett uppskattat museum.

  Läs mer om Finnforsfallet: kraftverksmuseum och bebyggelse

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2009-06-16