Bjursjöaltaret

Bjursjöskogen är ett av de nyaste naturreservaten i Skellefteå kommun. Det rymmer en trolsk naturskog och en mäktig utsikt från ett dramatiskt brant berg.

Reservatet är 174ha stort och ligger huvudsakligen i den branta nordsluttningen ned mot den nästan 50m djupa Bjursjön, som påstås hysa ett sjöodjur. I brantens och naturskogens skuggiga famn är det svalt även en varm sommardag, och atmosfären är uråldrig och trolsk under gamla, höga granar som utvecklat mäktiga rotsocklar för att kunna stå kvar i den branta sluttningen. Med ålderns rätt så slingrar sig de äldsta trädens förvridna grenar ned utefter de djupt fårade stammarna, och hårliknande hänglavar klär många av grenarna. Många av träden är mer än 200 år gamla!  Marken täcks av en mjuk mossmatta och utspridda, mossklädda stammar av döda träd. En del är nyfallna och ännu hårda, andra har legat flera decennier och är mjuka och nästan nedbrutna. På dessa döda träd lever t.ex. svampar som rynkskinn och rosenticka som inte klarar sig i de skogar som människan skapat.

Känslan av vild, otämjd naturskog som får sköta sig själv utan människans inverkan är stark, och naturen sköter själv föryngringen i form av smågranar som ibland får vänta i en mansålder på att någon av de större träden ska falla för tidens tand… Här och var stöter man på någon skrovlig.aspx eller en gammal, vriden tall. I Bjursjöskogen lever också den utrotningshotade tretåige hackspetten och har man tur så kan man känna den starka parfymdoften från den sällsynta doft-tickan som växer på gamla sälgar.

Från den lilla Bergtjärnen rinner en bäck utför branten ned i skogens famn och längs vattendraget växer manshöga växter som majbräken och nordisk stormhatt. Det finns två bergstoppar i reservatet, Yttre- och Inre – Bjursjöaltaret som når 328m respektive 345 m.ö.h. Det Yttre-Bjursjöaltaret ligger 10-15 minuters vandring från skogsbilvägen söder om reservatet och utsikten där uppifrån är ändlöst vacker. Det är så brant ned att man får en illusion av att om man bara tar i lite när man kastar ut en sten så kommer den att försvinna i Bjursjöns vatten 124m längre ned! Längs Bjursjön kan den som letar finna rester av ett gammalt torp men det mesta av lägdorna har redan vuxit igen.

Vägbeskrivning:
Åk väg 364 västerut 5 km från Bygdsiljum till Välvsjöliden. När du passerat Välvsjön, tar du vänster. Efter en dryg kilometer delar sig vägen, ta den höger och fortsätt ned mot Bjursjön, där du svänger vänster. Efter tre kilometer ska du svänga höger in på skogsbilvägen som leder in söder om reservatet.

 

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2010-05-04