Kulturhusfastighet för försäljning

Kulturhusfastigheten ute för försäljning

Publicerad 2018-05-30

Redan 24 maj började potentiella investerare kontaktas angående försäljning av Skellefteås kommande kulturhus och hotell. Idag publiceras också en annons i Dagens Industri.

Det är företaget Catella som i egenskap av mäklare och rådgivare hjälper Skellefteå kommun med försäljning av hela fastigheten. Samtliga intresserade investerare får tillgång till en försäljningspromemoria som Catella tagit fram i samverkan med kommunen.

Försäljningspromemorian är en handling som innehåller mycket av den information som en investerare kan behöva för att gå vidare och lämna ett anbud.