Samråd, detaljplan för del av kv Grunnan m.m., Anderstorp

Publicerad 2018-06-22

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till detaljplan för del av kvarteret Grunnan m.m. på Anderstorp.

Syftet med planen är att möjliggöra ett högre (upp till 22 våningar) flerbostadshus och tillhörande trafiklösningar, återinföra strandskyddet samt säkra genomförandet genom att bl.a. reglera markförvärv och klargöra förhållandet till översiktlig planering. Planen upprättas med utökat planförfarande. Planen medför att mark kan komma att förvärvas eller tas i anspråk genom inlösen.

Här finns planen utställd för samråd 23 juni–17 augusti:

Stadshuset entré, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Välkommen måndag–fredag 07.00-17.30, lördag 08.30-16.00.

Du kan även ta del av handlingarna här nedan:

Informationsmöte 27 juni

Välkommen till informationsmöte då vi presenterar planen och det finns möjlighet att ställa frågor.
När: 27 juni klockan 18.00
Var: Stadshuset. Vi möter upp i entrén.

Synpunkter

Vi vill ha eventuella synpunkter till oss skriftligt senast 17 augusti 2018. Uppge ärendenummer 2018-1032, samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning och skicka till:
Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå
eller bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se

Frågor

Har du frågor? Kontakta kundtjänst på 0910–73 50 00, tryck 3.