Granskning, detaljplan för Gösen 9, Centrala stan

Publicerad 2018-06-22

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till detaljplan för Gösen 9, nära Nordanå. Syftet med planen är främst att möjliggöra påbyggnad av de två husen.

Här finns planen utställd för samråd 23 juni – 17 augusti:

Stadshuset entré, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Välkommen måndag–fredag 07.00-17.30, lördag 08.30-16.00.

Du kan även ta del av handlingarna här:

Synpunkter

Vi vill ha eventuella synpunkter till oss skriftligt senast 17 augusti 2018. Uppge ärendenummer 2017-0317, samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning och skicka till:
Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå
eller bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se

De som inte lämnat några skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Frågor

Har du frågor? Kontakta kundtjänst på 0910–73 50 00, tryck 3.