Granskning, del av Sörböle 16:8, Anderstorp

Publicerad 2018-06-19

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till detaljplan för del av Sörböle 16:8 på Anderstorp.

Syftet med planen är att möjliggöra etablering av handelsverksamhet inom Anderstorps handelsområde. Planen upprättas med standardförfarande.

Här finns planen utställd för granskning 19 juni-6 augusti:

Stadshusets entré Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Välkommen mån–fre 07.00–17.30, lör 08.30–16.00

Du kan även ta del av handlingarna här på webben:

Synpunkter

Vi vill ha eventuella synpunkter till oss skriftligt senast 6 augusti 2018.

Uppge ärendenummer 2016-5155, samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning och skicka till: Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå eller
bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se

Den som inte lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten  att överklaga beslutet att anta planen.

Frågor

Kontakta kundtjänst på 0910-73 50 00 om du har frågor.