Samråd om riktlinjer för parkering

Publicerad 2018-06-19

Skellefteå kommun har jobbat fram förslag på övergripande riktlinjer för parkering som ska visa på parkeringsfrågornas roll i förändringarna av trafiksystemet och stads- och samhällsutvecklingen. Riktlinjerna är ute på samråd till den 31 augusti.

Här nedan hittar du dokumenten som tagits fram under arbetet i sin helhet:
Riktlinjer för parkering – cykel och bil (pdf, öppnas i nytt fönster)

Parkeringsbroschyr (pdf, öppnas i nytt fönster)

Samråd

Förslag på riktlinjer för parkering för cykel och bil är ute på samråd 19 juni-31 augusti.

Synpunkter

Synpunkter skickas skriftligen, antingen via kundtjänsts webbformulär eller via brev till Skellefteå kommun, kommunstyrelsen, 931 85 Skellefteå. Uppge Dnr 2018-459.

Frågor

Har du frågor eller vill veta med om arbetet med riktlinjerna? Kontakta kundtjänst via webben eller ring 0910-73 50 00, tryck 4.

Syftet med riktlinjerna

Föreslagna riktlinjer för parkering anger den övergripande inriktningen för hur parkering ska hanteras i Skellefteå kommun, såväl i befintlig miljö som vid nybyggnation. Syftet med att förslaget på riktlinjer är att tydliggöra ställningstaganden och ge vägledning vid avvägning mellan olika intressen i arbetet med att skapa attraktiva och hållbara livsmiljöer för kommunens invånare.