Digitala tjänster förenklar ansökan om bygglov

Publicerad 2018-06-20

Nu är det betydligt smidigare att ansöka om bygglov. Tack vare nya e-tjänster har det blivit enklare att fylla i ansökan. Det är lätt att göra rätt direkt eftersom du som ansöker blir guidad genom processen på ett sätt som inte är möjligt med vanliga blanketter.

Det är mycket att hålla reda på när man ska dra igång ett byggprojekt. Inte minst allt som har med bygglov att göra. Därför är de nya e-tjänsterna för bygglov goda nyheter för alla som går i byggtankar.

Bygglov, marklov och rivningslov har slagits ihop till en enda digital tjänst. Dessutom har flera andra bygglovsrelaterade ansökningar digitaliserats, till exempel ansökan om förhandsbesked, strandskyddsdispens och anmälan om kontrollansvarig. Fler tjänster är på gång närmaste tiden.

– Tidigare har många ansökningar varit ofullständiga. Tack vare e-tjänsterna blir det lätt att göra rätt direkt eftersom användaren blir guidad genom processen på ett sätt som inte är möjligt med vanliga blanketter, berättar Karin Wikgren, utvecklingssamordnare på Skellefteå kommun.

Skellefteå kommun har nu lanserat de första bygglovstjänsterna. I det paketet ingår bygg/mark/rivningslov, strandskyddsdispens, eldstad, förhandsbesked, skyltlov samt anmäla kontrollansvarig.

E-tjänsterna nås via länken Självservice ovan.

SJälvservice hos Skellefteå kommun