Många positiva besked i snabb följd

Publicerad 2018-06-20

De positiva beskeden har avlöst varandra den senaste tiden. Northvolt har fått sitt miljötillstånd och arbetet startar nu på allvar. Norrbotniabanan har inte bara fått klartecken på regeringsnivå – nu har även EU-kommissionen föreslagit att den ska vara en del av de så kallade stomnätskorridorerna i Europa.

Kristina Sundin Jonsson 

Den 7 juni beviljades Northvolt miljötillstånd av Mark- och miljödomstolen och arbetet med markberedning är nu i full gång på det blivande industriområdet i Bergsbyn. Den första delen av Europas största batterifabrik kommer att stå färdig år 2020 och den beräknas vara fullt utbyggd år 2023. I samband med konferensen ”The Future of Energy Festival” den 15 juni berättade Northvolt att de dessutom har planer på att bygga en anläggning för återvinning av litiumjonbatterier i Skellefteå.

Om alla pusselbitar faller på plats kan Skellefteå bli Europas viktigaste plats för utveckling av gröna och hållbara energilösningar. Vårt eget Skellefteå Kraft – numera i partnerskap med Northvolt – är en betydelsefull spelare i det scenariot. Energilagring kommer att vara väsentligt i omställningen till ett hållbart samhälle.

Vi har under lång tid arbetat för att identifiera Skellefteås styrkor och matchat dem mot de behov som finns i omvärlden. Det som möjliggjort det ökade intresset är att vi har kunnat använda våra förutsättningar i form av det vi har: stora ytor och platser, ren energi, kompetens, trygghet, demokrati, ett fantastiskt natur- och kulturarv och inte minst modiga och pragmatiska människor.

Här kan du hålla koll på vad som händer på industriområdet i Bergsbyn.

Norrbotniabanan får högre status

I början av juni fattade regeringen beslut om den nationella transportplanen för de kommande tio åren. Det innebär att Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå byggs i ett svep. Alltså inte med ”paus” efter sträckan Umeå-Dåvamyran.

Detta är naturligtvis ett mycket betydelsefullt och glädjande besked. Särskilt om man ser det i ljuset av allt som händer i Skellefteå just nu och därmed de kommande transportbehoven.

Strax efter regeringens besked kom också förslaget från EU-kommisionen om att förlänga järnvägskorridoren Scandinavian-Mediterranian till Narvik och Uleåborg samt förlänga North Sea-Baltic till Luleå längs den finska delen av Botniska korridoren. Det innebär att Norrbotniabanan blir en del av EU:s stomnät, vilket innebär att möjligheten till delfinansiering från EU ökar rejält.

Många goda krafter har fört samtal med regeringen och EU under lång tid i denna fråga och nu ser vi positiva resultat. Det bådar gott för utvecklingen i norra Sverige och Europa.

Almedalen – rätt ställe att vara på

Första veckan i juli är det dags för Almedalsveckan som, enligt arrangörerna själva, är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. Skellefteå kommun kommer att delta även i år.

Almedalen är en viktig arena för Skellefteå kommun. Vårt deltagande skapar ytterligare kraft i utvecklingsarbetet och ger oss fördelar i de prioriterade satsningarna som ingår i utvecklingsstrategin 2030. Att skapa relationer med beslutsfattare och nyckelaktörer är värdefullt för Skellefteås utveckling.
Förutom att bevaka aktuella frågor kommer vi i år att fokusera på att delta i andras seminarier som panelmedlem eller föredragshållare. Aktuella områden är bland annat digitaliseringens möjligheter för våra verksamheter, kompetensförsörjning, bredbandsfrågor, norra Sveriges utveckling och en hållbar finansiering för framtidens välfärd. 

Inspirerande sommarläsning- Med tillit växer handlingsutrymmet
Den 14 juni överlämnade Laura Hartman och Tillitsdelegationen sitt huvudbetänkande ”Med tillit växer handlingsutrymmet – Tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn” till regeringen. Här finns många glädjande och viktiga förslag och slutsatser.

För att klara framtiden och en omvärld i stark förändring behöver vi göra allt för att underlätta mötet med invånaren. Grunden är att ta tillvara på invånarnas och medarbetarnas kompetens och engagemang och minska på onödig detaljstyrning och kontroll. Det är i mötet med invånaren som kvaliteten avgörs. ”Får medarbetarna inte utrymme att anpassa lösningarna till de medborgare som de möter, så kommer medborgare inte heller att kunna få det inflytande som de ofta har anledning att förvänta sig.”

Jag hoppas särskilt på att förslagen om en sammanhållen styrning av välfärdssektorn, policylabb, frikommuner, generella statsbidrag och idéerna om en lärande tillsyn ska bli verklighet. Vi kommer att använda utredningen som ett stöd i vår fortsatta verksamhetsutveckling.

Läs mer och hämta utredningen här

Trevlig sommar

Det första halvåret 2018 har varit innehållsrikt och positivt för Skellefteås del. Utöver det jag har skrivit om den här gången finns det mer att berätta, som att Engelska skolan startar en grundskola i Brännanskolans gamla lokaler. Och att Skellefteå hamnar på tredje plats i Humanas tillgänglighetsbarometer 2018 där drygt svenska 200 kommuner deltagit. Det finns förmodligen anledning att återkomma till detta i framtida nyhetsbrev.

Nu hoppas vi på en minst lika spännande höst. Men innan dess unnar vi oss att njuta av den ljusa norrländska sommaren. Ha en fortsatt riktigt skön sommar!