Skellefteå tredje bästa tillgängliga kommun i landet

Publicerad 2018-06-25

Skellefteå kommun har på några år klättrat till tredje bästa kommun i landet i Humanas Tillgänglighetsbarometer 2016.

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. I Humanas Tillgänglighetsbarometer, som mäter fysisk tillgänglighet och som genomförs för nionde året i rad, har 214 kommuner (av 290 inbjudna) på rätt sätt besvarat en enkät om hur de arbetar för att göra samhället tillgängligt för personer med funktionsnedsättning granskats.

Medan många kommuner gått i stå i sitt tillgänglighetsarbetet har Skellefteå visat framfötterna och passerades endast av Halmstad och Borås.

Skellefteå kommuns framgång på tillgänglighetsområdet kan kopplas till en tydlig styrning över alla verksamhetsområden genom den funktionshinderspolitiska strategin Ett Skellefteå för alla.

Det finns också aktiva föreningar som ställer krav och håller de viktiga frågorna vid liv. Genom det kommunala Rådet för förebyggande av funktionshinder (RÅFF) får politiker och tjänstepersoner direktkontakt med expertisen, det vill säga personer som lever med funktionsnedsättning.

Här finns kommunernas rankade (pdf, nytt fönster)