Träbyggandet i Skellefteå hyllas av professor

Publicerad 2018-07-03

I slutet av juni hölls mötet ”Resultat och vägen framåt” på Exploratoriet som samlade deltagare från Skellefteå kommun, näringslivet och universitetet.

Professor Tomas Nord från Linköpings universitet berättade hur träbyggande utvecklats i tre städer i Sverige: Skellefteå, Växjö och Falun.

Temat på dragningen var vad som har gjorts, vad som har kommit fram i jämförelsen mellan städerna och hur ska arbetet utvecklas framöver. Ett glädjande tecken var regeringens nya lansering av den nationella träbyggnadsstrategin där Växjö och Skellefteå nämns som förebilder i arbetet.  

Regeringen anser att ett ökat industriellt träbyggande av hållbart producerad skogsråvara bör främjas för att öka klimatnyttan, bostadsbyggandet och samtidigt ge ökade exportinkomster före hela vårt land.

Tomas Nord fortsatte att beskriva tre projekt i Skellefteå som närstuderats; Norrskenets förskola på Morö Backe, parkeringshuset Ekorren samt Älvsbacka park. Skellefteå beskrivs som unikt på det sätt som kommunen jobbar i nära samarbete med näringslivet och forskningen.

En utmaning för Skellefteå är att även få med de mindre företagen i byggandet och som på sikt också kan öka konkurrensen inom branschen. Resultat av gröna byggprojekt kommer att bli en innovativ kraft att jobba vidare med för utveckling av Träbyggnadsstrategin i Skellefteå kommun.