Granskning, detaljplan för Östanbäck 2:27, Byske

Publicerad 2018-07-14

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till detaljplan för Östanbäck 2:27. Planområdet ligger vid kusten norr om Skellefteå inom Byske. Syftet med planen är att göra 1-5 fritidshustomter.

Här finns planen utställd för granskning 14 juli–4 augusti:

Stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Välkommen måndag–fredag 07.00–19.00, lördag–söndag 08.30–16.00

Du kan även ta del av handlingarna här:

Synpunkter

Vi vill ha eventuella synpunkter till oss skriftligt senast 4 augusti. Uppge ärendenummer 2013-2307, samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning och skicka till:
Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå
eller bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se