Algblomning längs Skellefteå kommuns kuststräcka och i sjöar

Publicerad 2018-07-17

Skellefteå kommun fick under vecka 28 in flera rapporter om misstänkt algblomning längs kusten mellan Byske och Skelleftehamn. De prover som togs visade att det rörde sig om en grönalg som heter sågspånsalg (Botryococcus). Det finns inga uppgifter att algen är giftig för människor, men den kan vara giftig för andra alger och fisk.

Mer information om algblomning

Skellefteå kommuns webb

Informationscentralen, Länsstyrelsen

Om algblomningen som uppkom under vecka 28

2018-07-13
Algproverna från den bruna algblomningen längs Skellefteå kommuns kuststräcka visade att det är en grönalg som heter sågspånsalg (Botryococcus). Det finns inga uppgifter att algen är giftig för människor, men den kan vara giftig för andra alger och fisk. Men eftersom det kan vara svårt att skilja på olika typer av alger menar länsstyrelsen att allmänheten ändå ska vara försiktig och undvika kontakt med algerna.

Det förekommer även rapporter om algblomning i flera av Skellefteå kommuns sjöar. Det beror på att vi har haft en ovanligt varm vår och försommar som gynnat algerna. De blomningar som finns här utgörs nästan alltid av cyanobakterier (blågröna alger).  Dessa alger kan under vissa omständigheter bilda starka nervgifter, algtoxiner, och innebära en hälsofara för människor och djur. Eftersom det inte med blotta ögat går att avgöra om en algblomning är giftig bör du för säkerhets skull undvika kontakt med blomningar och alltid räkna med att de är giftiga.