Arbetar systematiskt med förbättringar inom vård och omsorg

Publicerad 2018-08-30

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gjorde en anmäld inspektion den 11 april på det särskilda boendet Höjden. Nu har deras beslut kommit. IVO hade sju punkter som socialnämnden ska säkerställa senast den 16 oktober.

-Vi tar IVO:s beslut på allvar, och det är värdefullt att de gör tillsyn, säger Kenneth Fahlesson, ordförande i socialnämnden. Vi jobbar aktivt med olika åtgärder på det särskilda boendet Höjden och vi har en tydlig handlingsplan för förbättringar och uppföljning, säger Kenneth Fahlesson.

De områden som IVO hade synpunkter på och som socialnämnden ska säkerställa handlade om inskolning, vård och omsorg, rutiner för informationsöverföring, dokumentation och rapportering.

Socialnämnden säkerställer arbetet inom dessa områden genom olika åtgärder exempelvis checklista för inskolning, introduktionsplan av nya medarbetare, utbildning i social dokumentation och genomförande planer för de som flyttar in.


Kritik mot kommunen är ett ärende från 2016
När det gäller IVO:s kritik mot Skellefteå kommun om vården av en enskild individ från 2016, så handlar det om en person som flyttade in på ett av kommunens särskilda boende.

-Vi hade inte all information de första dagarna om personens behov för matsituationen, och allmänt hur de hade skött om hen hemma, säger Kenneth Fahlesson. De första dagarna borde en anhörig ha varit med. Närståendes berättelser och erfarenheter är viktiga för att vi ska skapa en trygg och säker vård och omsorg. Vi beklagar att de anhöriga fick felaktig information om det när deras anhörige flyttade in. Vi har förtydligat de rutinerna sedan 2016, säger Kenneth Fahlesson.