Granskning, detaljplan för Varuträsk 2:24 m.m. (Sandviksudden)

Publicerad 2018-09-07

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till detaljplan för Varuträsk 2:24 m.m. (Sandviksudden). Syftet med planen är främst att möjliggöra och ansluta ytterligare fritidshustomter.

Här finns planen utställd för granskning 8-24 september:

Stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Välkommen mån–fre 07.00–19.00, lör–sön 08.30–16.00

Du kan även ta del av handlingarna här nedan:

Synpunkter

Vi vill ha eventuella synpunkter skriftligt senast 24 september 2018.

Uppge ärendenummer 2016-2503, samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning och skicka till: Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå eller
bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se

Den som inte lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Frågor

Kontakta kundtjänst på 0910-73 50 00 om du har frågor.