Ko på bete

Närproducerad mat för miljö och näringsliv 

Publicerad 2018-09-10

Skellefteå kommun arbetar med att i första hand välja svensk- och närproducerade livsmedel till kommunens förskolor, skolor och äldreomsorg. Det är bra ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, samtidigt som det blir möjligt för det lokala näringslivet att leverera livsmedel till Skellefteå kommun.

Maten som serveras av Skellefteå kommun tillagas så långt det är möjligt från grunden, med närproducerade livsmedel, i egna tillagningskök. 

Varje dag serveras 17 000 måltider inom förskola, skola, äldreomsorg och sjukhus runt om i kommunen. 12 200 av dessa tillagas i närliggande tillagningskök och resterande tas emot från Jörnköket.

Mellan 17 och 23 september uppmärksammar Skellefteå kommun de närproducerade- och nära tillagade måltiderna lite extra. Under den här veckan serveras maträtter med uteslutande svenska och norrländska huvudråvaror. 

 

Några exempel på när- och svenskproducerat i Skellefteå kommun 

I glaset 

Mjölken som serveras kommer uteslutande från norrländska kossor 

Svenskt kött 

När det kommer till kött har Skellefteå kommun en stor andel svenskt. Måltiderna innehåller 99, 5 % svenskt nötkött och 78 % svenskt griskött. 

Svensk kyckling

95 % av den kyckling som serveras är svenskproducerad. Det är en stor ökning jämfört med tidigare år då siffran legat på 77 %. 

Morötter 

Morötterna är nästan uteslutande svenskproducerade. 99% av morötterna är svenska och 40% är närproducerade

Potatis 

Potatisen som serveras är 99 % närproducerad 

 

Definitionen av närproducerad är att råvaran kommer från, eller är förädlad, inom de 4 nordligaste länen.