Temat för kungens besök i Skellefteå är ”Från skog till hållbart byggande”

Publicerad 2018-09-11

I morgon (onsdag) ska H.M. Konungen och hans sällskap besöka företaget Martinssons i Bygdsiljum, Morö backe skola, Ekorrens parkeringshus som är byggt i trä samt pilothuset Zero Sun, en modern villa på Skellefteå camping, som är självförsörjande på solenergi även under den mörka årstiden.

Under dagen är det också små miniseminarium, både i bussen och på de olika platserna som gruppen besöker. I Morö backe skola ska lektor Thomas Nord, Linköpings universitet, prata om hälsa och trähus, och hur skolbarn blir mindre stressade i en miljö av trä, de kan koncentrera sig längre och lär sig därmed bättre. Andra presentationer under dagen handlar om träbyggande, träkonstruktioner, forskning, och samarbetet mellan akademin och industrin. 

Skellefteå kommun har en träbyggnadsstrategi, och här finns många goda exempel på träbyggnader, en kunskapstradition och lokala nätverk för att nämna några är; Träcentrum Norr, Stiftelsen Träenigheten, Träbranschen norr, LTU och RISE, som alla deltar under dagen.