Alla Barn i Centrum

Vill du ha stöd i ditt föräldraskap?

Publicerad 2018-09-11

Anmäl dig till ABC- Alla barn i centrum. ABC är gruppträffar för föräldrar som har barn i åldrarna 3-12 år. Träffarna handlar om hur man kan stärka relationerna i familjen och förebygga stress och konflikter i vardagssituationer.

Du får tillsammans med andra föräldrar utbyta erfarenheter och ta del av aktuell forskning inom området. Vi träffas fyra gånger + en gång för uppföljning. Att delta är kostnadsfritt.

När: Start i början av oktober (dag meddelas senare)

Tid: 18.00-20.30

Plats: Din familjecentral

Anmälan

När du skickat in din intresseanmälan kommer du att få en bekräftelse via e-post på att anmälan är mottagen.  Anmäl endast de personer som tänker delta i ABC föräldragrupp.

Intresseanmälan ABC

  1. Jag önska att delta vid ABC
     

     

    Dina uppgifter kommer att sparas enligt våra rutiner och gallras utifrån våra beslutade dokumenthanteringsplaner. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, ändra eller ta bort dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta vår kundtjänst.