Fondpengar till julmat och julklappar

Publicerad 2018-09-13

Socialnämnden i Skellefteå kommun förvaltar ett antal fonder vars medel ska användas till att underlätta den ekonomiska situationen för personer eller familjer inför julen. Utdelning ur fonderna görs varje år innan jul efter beslut i socialnämndens arbetsutskott. Inför julen 2018 är sista ansökningsdag den 19 november.

Tillgången på medel är begränsad och främst till för personer boende inom S:t Olovs och S:t Örjans församlingar i Skellefteå kommun. Ett antal mindre fonder finns tillgängliga även för personer boende i övriga församlingar.

Ansökan ska förutom personuppgifter och familjeförhållanden innehålla en beskrivning av den sökandes ekonomiska situation samt hur stort belopp man söker. Något som är viktigt att känna till innan man ansöker är att medel endast kommer att beviljas till julmat och julklappar.

Ansökan skickas till

Enhet försörjningsstöd Socialkontoret
931 85 Skellefteå.

Blankett för ansökan om fondmedel finns att ladda ner på Skellefteå kommuns webbplats
Ansök om fondmedel (pdf, nytt fönster)