Aktivitetspark formas på Anderstorp

Publicerad 2018-09-25

I veckan startade arbetet med att bygga en aktivitetspark där invånare i alla åldrar kan umgås, idrotta och motionera på egen hand eller tillsammans med andra i en inspirerande miljö. Byggstart planeras omkring vecka 42. Parken blir klar hösten 2019.

Det börjar med utgrävningar omkring vecka 42. Arbetet kommer att pågå cirka en månad innan det avbryts för vintern. När det blir barmark igen kommer arbetet att återupptas. Området runt Anderstorp idrottsplats kommer att spärras av från vecka 42 och fram till hösten 2019.

Invånardialog
Kommunen har haft invånardialog med skolor, IFK Anderstorp, fritidsgården Solsidan och pensionärer i området om deras önskemål av vad som kan finnas i en aktivitetspark. Även kommunens tillgänglighetsgrupp har fått säga sitt om den fysiska tillgängligheten.

En scen
Det kommer att bli en scen, bouleplan, sittplatser, en konstgräsplan, basketplan, utegymsutrustning med mera. Byggnationerna finansieras delvis av Boverket och det är ett samarbete mellan flera av kommunens förvaltningar.