SKOLPROGRAM

Välkommen att besöka Skellefteå Konsthall med din klass. Vi erbjuder gratis skolprogram för åldersgrupperna, förskolebarn till vuxenstuderande, där visning och bildverkstad ingår.

 

SKOLPROGRAM
Många av våra utställningar kan användas ämnesöverskridande till exempel bild, matematik och svenska.I bildverkstad lyfter vi teman eller tekniker i de aktuella utställningarna. Att bemötas likvärdigt är en mänsklig rättighet.

Skellefteå Konsthalls pedagogiska vision är att alla, oavsett bakgrund, förkunskaper eller funktionsvariationer ska ha tillgång till konsten. Vi vill låta konsten vara en möjliggörare till allas kreativitet och vi strävar efter att skapa bästa möjliga förutsättningar efter era behov. Utgångspunkten för Skellefteå Konsthalls verksamhet är samtidskonsten. Varje år skapas visningar och workshops utifrån de nya utställningarna. Där vi vill erbjuda ett lustfyllt lärande med konsten i fokus och motivera till unga människors engagemang och deltagande i samtalet kring vad konst kan vara.

Vid varje utställning lägger vi ut erbjudanden till skolan på Skellefteå kommuns insida. Bokningsbar tid är framför allt måndagar och vi kan ta emot upp till max 30 elever åt gången, men mindre grupper är att rekommendera

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-02-16