Skellefteås företagsklimat blir allt bättre

Publicerad 2018-10-02

I Svenskt Näringslivs undersökning för 2018 om företagsklimatet bland Sveriges 290 kommuner, så hamnade Skellefteå på plats 183 i rankingen, och det är 47 placeringar bättre än förra året.

Svenskt Näringsliv delade ut en utmärkelse till Skellefteå kommun, som "Årets klättrare i Västerbottens län".

-Vi ser på arbetet med vårt näringslivsklimat som ett långsiktigt arbete och trenden är att näringslivsklimatet i Skellefteå utvecklas åt rätt håll även om enstaka år kan vika av åt endera håll. I år går siffrorna uppåt, säger Bengt Ivansson, näringslivschef i Skellefteå kommun.

2018 års ranking bygger på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2018. Dels handlar det om en sammanfattande bedömning men även mera specifika frågor om exempelvis tele-och IT-nät, service till företag, attityder till företagande, tillämpning av lagar och regler, tillgång till kompetens och vägnät, tåg-och flyg. Frågor inom alla dessa områden bidrog till en bättre ranking i år. Den enda fråga som avvek från det mönstret var frågan om konkurrens från kommunen.

-Det är glädjande att se att det sammanfattande omdömet har förbättrats. Från förra året är det dessutom tydliga förbättringar på alla frågor kring attityder till företagande, säger Kristina Sundin Jonsson, kommunchef i Skellefteå kommun. Dock har vi fortfarande arbete kvar och vi ser fram emot att få fortsätta arbetet med ständiga förbättringar tillsammans med näringsliv och invånare i Skellefteå, säger Kristina Sundin Jonsson.

I de delrankingar som baseras på statistik från statistiska centralbyrån, SCB och UC så går företagandet bättre och allt fler är i arbete, dock har Skellefteå sjunkit något vad gäller nyföretagsamhet.

-Helhetsintrycket av den här mätningen av företagsklimatet är att den bekräftar den positiva känsla som finns i Skellefteå idag vad gäller etableringar och investeringar i befintligt näringsliv, säger Bengt Ivansson.

- Dagens mätning ger en indikation på att ett långsiktigt arbete har börjat ge frukt där bland annat det politiskt fastställda handlingsprogrammet för ett bättre näringsklimat haft betydelse för utvecklingen, avslutar Maria Marklund, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Fakta om rankingen.
Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2018 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2018 och ytterligare en tredjedel är statistik från SCB och UC.